logopedaMyślenice

dr Kinga Turek

Kinga Turek

Jako logopeda pracuję zawodowo ponad 16-lat. Świadczę porady logopedyczne w zakresie kształtowania mowy, wad wymowy oraz nauczania komunikacji w wyniku braku mowy.

Podczas wieloletniej pracy zawodowej miałam do czynienia z wieloma różnego rodzaju przypadkami logopedycznymi. Terapia dotyczyła dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Mam doświadczenie w pracy zarówno z osobami z normą intelektualną, jak również z osobami lekko i głębiej upośledzonymi umysłowo.

Kinga Turek

Wykształcenie

 • Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym na kierunku pedagogicznym - UJK w Kielcach (2015 – 2019)
 • Podyplomowe studia logopedyczne: neurologopedia - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, wydział zamiejscowy w Myślenicach (2013 – 2014)
 • Podyplomowe studia na Wydziale Filologicznym na kierunku Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka UP w Krakowie (2011 – 2013)
 • Podyplomowe studia logopedyczne - AP w Krakowie (2005 – 2006)
 • Podyplomowe studia na Wydziale Pedagogiki Specjalnej na kierunku Oligofrenopedagogika - AP w Krakowie (2003 – 2004)
 • Fakultatywne studia logopedyczne - AP w Krakowie (2000 – 2002)
 • Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - AP w Krakowie (1998 – 2002)

Doświadczenie

 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, wydział zamiejscowy w Myślenicach – nauczyciel akademicki (2014 – 2020)
 • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Myślenicach – stanowisko pracy: logopeda (2004 – do chwili obecnej); od 2017 r. na stanowisku wicedyrektora d.s. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Prywatny Gabinet Logopedyczny „Dialog” (2003 – do chwili obecnej), w latach 2004 - 2008 umowa z NFZ na realizację świadczeń
 • Gimnazjum nr 2 w Myślenicach (2010 – 2012) – zajęcia rewalidacyjne – logoterapia
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Myślenicach (2009 – 2010) – stanowisko pracy: logopeda
 • Placówka Opiekuńczo – Profilaktyczna dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach (2004) – stanowisko pracy: logopeda
 • Przedszkole Samorządowe w Krakowie (2002 – 2003) – stanowisko pracy: nauczyciel - logopeda

Publikacje

Monografie:

 • Turek K., Mało lat mam, a czytam i piszę sam, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2018

Rozdziały w monografiach:

 • Turek K., Kompetencje nauczyciela – logopedy, specjalisty Wczesnego Wspomagania Rozwoju [w:] Asmakowec, Koziej, Lewtierow, Mielniczkin (red.), Lichnost’ Professionala: Razvitiye, Obrazovaniye, Zdorov’ye, Omskij Gosudarstwiennyj Uniwersytet Omsk, Omsk 2016, s.458-467.
 • Turek K., Edukacja i profilaktyka w oddziałach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka w kontekście praktyki w ośrodku [w:] Bernatova R., Kania S., Śliwa S. (red.), Edukacja na rozdrożu, Wydawnictwo Instytut Śląski 2016, s.149-159.
 • Turek K., Procesy migracyjne w dobie globalizacji [w:] Juzl M., Jarosz E., Markova D., Neslusanova S. (red.), Pedagogika społeczna 2016. Przyszłość Europy. Rozwiązywanie Problemów Społeczno – Kulturowych, Institut Mezioborovych Studii Brno, Brno 2016, s. 173-180.
 • Turek K., Działalność Koła PSOUU w Myślenicach, jako stowarzyszenia, oferującego pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom [w:] Szluz B. (red. nauk.), Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny. Teoria i badania, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s.113-126.
 • Turek K., Problem agresji i nietolerancji wobec uchodźców [w:] Olbrych B., Gołębiowski A. (red. nauk.), Problemy narodowościowe i migracyjne w Europie, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Radom 2018, s.203-212.
 • Turek K., Partnerstwo edukacyjne – synergia rodziny z ośrodkiem [w:] Abramowska B.E., Podhajska K., Wczesna interwencja – wsparcie dziecka i rodziny. Materiały z Sympozjum Naukowego, PSONI, Warszawa 2018, s.177-180.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Turek K., Wspomaganie rozwoju małego dziecka szansą na dobry start, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna”, 2(10)/2017, s.391-402.
 • Turek K., Znaczenie rodziny w rozwoju osobowości dziecka, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, Tom 30, 2017, nr 2.
 • Turek K., Nauczycielskie normy etyczne – dekalog pracy nauczyciela, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, Tom 31, 2018, nr 1.
 • Turek K., Why do small children need a speech therapist? Speech therapist’s task in early support of child development. „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, Tom 31, 2018, nr 1.
 • Turek K., The Help for Handicapped Children and Children at Risk of Being Handicapped – Early Support of Child Development, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, Tom 32, 2018, nr 2.

Inne:

 • Turek K., Teczka pracy logopedy. Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju w logopedii, Wyd. Forum Media Polska, Poznań 2015